Info Diacachimba

Historiek

In 2003 hebben enkele vrijwilligers hun krachten gebundeld om de armoede die ze zagen in de sloppenwijken van Leon te bestrijden. Dit resulteerde uiteindelijk in de NGO ‘Fundación MPowering People’.
Door de jaren heen groeide de organisatie dankzij donaties uit de lage landen en werden meerdere Nicaraguanen tewerk gesteld binnen MPowering People. Vanaf 2012 daalden de inkomsten spectaculair en werden alle medewerkers aan een andere job geholpen of ontslagen.
Door de financiële crisis en de vluchtelingencrisis in Europa stond MPowering People op de rand van de afgrond.
Dankzij drie ondernemende West-Vlamingen werd er nieuw leven geblazen in deze broodnodige organisatie.
Het roer werd radicaal omgegooid en er werd keihard gewerkt om sustainable aan de slag te gaan.
We willen op termijn niet meer afhankelijk zijn van donaties maar zelf geld verdienen en de lokale economie stimuleren.

Missie

Het ondersteunen en empoweren van moeders en kinderen in de sloppenwijken van Tamarindo, La Ceiba, Adiact en Sutiaba. Dit doen we door middel van:
• Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling
• Sociale- en psychologische begeleiding
• Sociale participatie
Met behulp van deze drie pilaren geven wij hen de kracht om de touwtjes van hun leven zelf in handen te nemen waardoor ze een toekomst voor zichzelf en hun familie opbouwen.
Wij werken aan een duurzame oplossing voor de uitzichtloze armoede waarin het merendeel van de Nicaraguaanse bevolking leeft.
Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling:
Meer dan 850.000 kinderen in Nicaragua zullen nooit een stap in school zetten en dus niet leren lezen en schrijven. Van de kinderen die wel naar de basisschool gaan haalt slechts 10% de laatste klas. De rest moet voortijdig afhaken, omdat hun ouders het schoolgeld niet langer kunnen betalen of omdat de kinderen mee moeten werken.
Ons doel?
Zorgen dat de kinderen met een vakdiploma van school komen, zodat zij na school aan het werk kunnen, om hun toekomst en die van hún kinderen te verbeteren.
Basisonderwijs en 3 jaar middelbare school
We stellen zoveel mogelijk kinderen in staat om naar school te gaan. Wij garanderen ‘onze’ kinderen dat zij de basisschool af kunnen maken en dat ze kunnen doorstromen naar de middelbare school en vervolgens naar het beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs
Na het 3e jaar stromen de kinderen door naar een ‘carrera técnica’. Dit is een vakopleiding, waar middelbare scholieren in drie jaar een vak leren, variërend van boekhouder tot automonteur. Tegelijkertijd behalen ze hun middelbare schooldiploma.
Concreet:
• Lidewij Ramon (pedagoge, Kuurne) en Philip Vertriest (directeur basisschool, Kuurne) startten in januari met een nieuw educatief programma in de wijken Adiact en Tamarindo.
o Adiact: Engelse les en computerles (door West-Vlaming Bjorn Holvoet) op woensdag en vrijdag in de plaatselijke basisschool. We organiseren dit voor kinderen tussen 8j. en 12j.
o Tamarindo: Engelse les en creativiteitstraining op zondag. Deze creativiteitstraining vertrekt vanuit ideeën die de kinderen zelf aanbrengen. Zo werd er al theaterles gegeven, een maquette van de wijk gemaakt,… Hieraan zijn ook excursies gekoppeld.
o Op deze manier worden spijbelende kinderen aangetrokken en gestimuleerd om toch naar school te gaan. Dit doel proberen we samen met de ouders te bereiken.
• Inzetten op lokaal talent. Eduard (17j.) bv. bleek gefascineerd door ons systeem van administratie en registratie via de Ipad. Ondertussen nam hij de administratie voor zijn rekening dankzij een korte opleiding door ons. We zijn momenteel op zoek naar een geschikte opleiding waarbij hij dat interesseveld verder kan uitdiepen. Zo worden ook andere kinderen ondersteund via een opleiding op maat.
• Moeders worden opgeleid om hun boekhouding op orde te houden in het micro-financieringsprogramma (zie verder).
• Kinderen krijten hun toekomstdromen op de speelplaats. Wij nemen er foto’s van en bespreken met de kinderen welke dromen we mee kunnen helpen realiseren.
Sociale- en psychologische begeleiding:
• Onze lokale Nica directeur Ingrid Flores begeleidt de gezinnen in het project met raad en daad. Problemen worden indien mogelijk tijdens teamvergaderingen besproken.
• Externen worden uitgenodigd om workshops te geven rond actuele thema’s. Zo organiseerden we een namiddag rond Zika voor de vier gemeenschappen.
• Bij persoonlijke problemen (verslaving, financieel, medisch,…) proberen we hen bij de juiste mensen en organisaties te brengen zodat er efficiënt en krachtdadige oplossingen worden bereikt.
Sociale participatie:

We werken in de gemeenschappen samen met een groep moeders via het micro-financieringsprogramma (zie verder). Hiervoor worden wekelijkse vergaderingen gehouden in de wijken onder begeleiding van Ingrid Flores. Op deze bijeenkomsten wordt er ook tijd vrij gemaakt om eventuele bekommernissen, vragen, … te bespreken.
Door te luisteren naar de jongeren en moeders komen we precies te weten wat hun wensen en zorgen zijn. We kijken momenteel of we in de gemeenschappen een kinder- en jongerenraad kunnen oprichten, waardoor ze een stukje verantwoordelijkheid krijgen in het project.
Momenteel is dit nog niet opgericht, maar de honger is groot !