Steun Schenk een School

hebt u een hart voor ‘Schenk een school’ ,┬áDiacachimba van Kuurnenaar Philip Vertriest,
weet dan dat elke gift, ongeacht het bedrag, met open armen en applaus wordt ontvangen.

Het Record Bank ISBN-rekeningnummer van ‘Schenk een school’

BE19 6528 4887 8812